Donate -Ủng Hộ

Các bạn có thể donate ủng hộ chúng mình để có khả năng duy trì website,hệ thống lưu trữ audio… thông qua các hình thức:
Momo 0327388341
zalopay 0327388341
ngân hàng vietcombank stk 0071000946257

Paypal: https://www.paypal.me/teamnt