Audio: Đại Thúc Tiểu Thê Manh Manh ĐátTác giả: Tô Ái Hi TriệtTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Nữ cườngTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp ...

Audio: Toàn Thế Giới Đều Ở Truyền Bát QuáiTác giả: Mộ Trầm SươngTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Dị năngTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp ...

Audio: Xuyên Qua Tiểu Hoa NôngTác giả: Hưu HàTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Điền vănTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp xin liên hệ fanpage hoặc comment ...

Audio: Kiếm Tông Sư Muội Nàng Tay Cầm Ma TrượngTác giả: Mộ Trầm SươngTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Tu chânTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng ...

Audio: Vạn Thiên Sủng ÁiTác giả: Nguyệt Bán LoanTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: xuyên thưTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp xin liên hệ fanpage hoặc comment ...

Audio: Xuyên Thành Tu Tiên Văn Pháo Hôi Nữ Xứng SauTác giả: Tuế Nguyệt Luyện TâmTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Nữ phụTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý ...

Audio: Xấu ThiếpTác giả: Thất Nguyệt TìnhTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Trạch đấuTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp xin liên hệ fanpage hoặc comment ngay dưới ...

Audio: Ta Ở Danh Tác Thế Giới Ưu Nhã Già ĐiTác giả: Sâm Sâm Đích ÁiTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Xuyên nhanhTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý ...

Audio: Trọng Sinh Chi Phế Sài Uy VũTác giả: Nguyệt Bán LoanTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Trọng sinhTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến đóng góp xin ...

Audio: Thảo Nguyên Làm Ruộng Làm Giàu KýTác giả: Đâu Bất Điệu Đích Bình QuảTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: Điền vănTheo dõi kênh youtube của tụi mình Ngôn Tình Hay và nghetruyenaudio  để nghe thêm những truyện audio ngôn tình hay nhấtMọi ý kiến ...